Apie mus

objektų inspekcijos ir stebėjimo užkrėstumo kenkėjais atžvilgiu vykdymas;

vabzdžių kontrolė ir naikinimas (dezinsekcija);

graužikų (pelių, žiurkių ir kt.) kontrolė ir naikinimas (deratizacija);

kenksmingų mikroorganizmų naikinimas (baigiamoji dezinfekcija);

fumigacija – grūdinių ir medienos kenkėjų naikinimas dujomis;

patalpų ozonavimas;

paukščių kontrolė;

konsultavimas bei siūlymų sanitarinių – higieninių bei sanitarinių – techninių priemonių taikymo klausimais teikimas;

sudarius pastovią paslaugų teikimo sutartį, nemokamas reikalingo kenkėjų kontrolės darbams vykdyti inventoriaus (insekticidinės lempos vabzdžiams, automatiniai spąstai, feromoninės gaudyklės, vyliaus stotelės ir kt.) pateikimas ir pastovios inventoriaus priežiūros vykdymas bei jo keitimas;

rengiame RVASVT (rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) sistemos privalomąją kenkėjų kontrolės
valdymo programą, bei kitą kenkėjų kontrolės dokumentaciją.

 

Visus minėtus darbus atliekame iš anksto suderinę, nesukeldami nepatogumų Jums ir Jūsų klientams.